បាវចនា

បាវចនា «កីឡា​រស់​ក្នុង​សន្តិភាព» ​ត្រូវ​បាន​​បំផុស​គំនិត​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​​ ដោយ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​​​ដែល​​កំពុង​រស់​​នៅ​យ៉ាង​សុខ​សាន្ត​ ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ប្រកប​ដោយសន្តិភាព និង​​ស្ថិរភាព។ កីឡា​គឺ​ជា​កត្តា​ចលករ​ជំរុញ​ដល់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​។ មហិច្ឆតា​របស់​​​កម្ពុជា ​​គឺ​សម្រេច​ឲ្យ​បាន​ជា​​​ប្រទេស​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​​មធ្យម​​ត្រឹម​ឆ្នាំ​​២០៣០​ ជា​មួយ​បំណង​ដ៏​មុតមាំ​នៃ​សន្តិភាព​កំពុង​បន្ត​ ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ភាព​រុង​រឿង​​​ សុខភាព​ល្អ និង​សុភមង្គល​ក្នុង​សហគមន៍៕


© CAMBODIA 2023 – All Rights Reserved.
webmaster@cambodia2023.org